Wil jij ook geen ratten in huis of in de tuin? Help de verspreiding van ratten mee voorkomen!

Publicatiedatum: 20 jul 2017

Overlast van muizen en ratten komt hoofdzakelijk doordat er niet voldoende aandacht is om ze te voorkomen. Er wordt soms zeer nonchalant omgegaan met voedsel en opgeslagen materialen. Daar waar mensen leven, leeft ook ongedierte, en dat is niet voor niets. De mens biedt ongedierte voedsel, drinken en onderdak. Door er bewuster mee om te gaan kan er veel overlast van ongedierte worden voorkomen.

Tips om overlast te voorkomen

 • Gooi geen (bereide) etenswaren op de composthoop.
 • Laat geen etensresten rondslingeren. Veeg etensresten van uw terras af.
 • Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen.
 • Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is. Gebruik voederbakken of schoteltjes zodat je het voedseloverschot ’s avonds kan wegnemen. Voedsel dat op de grond blijft liggen, vergist en vormen een lekkernij voor muizen en ratten.
 • Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst de oudste voorraad,stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels.
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet ophopen of in zakken. Plaats vuilniszakken pas buiten kort voor het ophalen. Zorg dat het huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo voorkom je schuil- en nestplaatsen en behoud je een goed overzicht om eventuele sporen op te merken.
 • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten: dicht spouwen aan onder- en bovenkant, alsook kieren en spleten in de muren en sluit openingen onder de dakpannen zo goed mogelijk af.
 • Plaats roosters boven ventilatie- en verluchtingsopeningen naar buiten.
 • Herstel lekken: de waterplassen kunnen als drinkplaats dienen voor de ratten.
 • Controleer riolering op openingen, verzakkingen, goede aansluiting op andere leidingen …

Ratten bestrijden

Je moet eerst observeren: hun gedrag, vluchtwegen, voedselbronnen, normale verplaatsingspatronen (sporen en wissels). In de meeste gevallen volstaat het dan om de continue voedselbron waarop de ratten afkomen weg te halen. Indien dit niet voldoende is, kan je de ratten verdelgen.

Onze gemeente kan enkel ratten bestrijden op openbaar domein. De verdelging gebeurt door onze technische dienst. Op privéterrein staan de inwoners zelf in voor de bestrijding. Dit kan door het aanbrengen van rattenvallen of het kopen van rattenvergif.

Gebruik van vallen

Ratten leven voornamelijk in de schemering of zijn nachtactief. Vallen plaats je daarom in de vroege schemering op een aantal cruciale plaatsen (op hun sporen, nabij voedselbronnen …) en dit best langs bv. muren, omdat ratten zich liefst ‘in dekking’ van gebouwen verplaatsen. Er zijn allerlei types van vallen verkrijgbaar in alle doe-het-zelf-zaken en tuincentra.

Als je kan, vervang je de voedselbron door een val. ’s Morgens neem je de vallen weer weg. Zo voorkom je ook dat andere dieren in de vallen terecht komen én dat de ratten wennen aan de vallen.

Vergif

Er bestaan vele soorten rattenvergif. Het werkend bestanddeel is een bloedverdunnend middel dat pas geruime tijd na de inname door de rat begint te werken. Zo wordt voorkomen dat de rat een ‘herinnering’ aan ‘slecht bekomen voedsel’ in zijn hersenen kan stockeren. Zorg er steeds voor dat je de nodige veiligheidsvoorzieningen treft bij het werken met vergif (handschoenen en handen wassen na elk gebruik). Je legt het gif op de plaatsen waar je de ratten ziet: op hun sporen, in de holen waar je ze ziet in verdwijnen …

Belangrijk bij het verdelgen van ratten is ‘volhouden’. Als het rattenvergif is verdwenen, vul je het opnieuw aan met nieuw rattenvergif. Zolang het rattenvergif verdwijnt zijn er ratten die het vergif opeten! Nog meer dan bij het gebruik van vallen is hier van belang om het vergif toch af te schermen voor andere dieren en kinderen. Je kan dit bijvoorbeeld doen door het giftig lokaas in een stuk PVC-buis te plaatsen.

Succesvol bestreden?

Blijft je lokaas onaangeroerd, dan mag je er van uit gaan dat het probleem is opgelost. Opgelet: vind je in je omgeving dode ratten – dan zijn deze waarschijnlijk door het gif om het leven gekomen. Het is van groot belang om deze ratten te verwijderen door ze bijvoorbeeld te begraven. Op die manier voorkom je dat sommige aaseters of natuurlijke vijanden van ratten (bv. uilen) de dode ratten consumeren en eveneens slachtoffer worden van het vergif. Ratten zijn ook dragers van allerlei ziektes.

Voortplanting

De meeste rattensoorten kunnen zich bijzonder snel voortplanten. Bij de bruine rat bijvoorbeeld, worden na een draagtijd van 20 tot 24 dagen 1 tot 15 jongen geboren. Een volwassen vrouwtje kan 2 tot 5 worpen per jaar krijgen. Gelukkig overleven maar heel weinig jongen hun eerste levensjaar en vanaf het eerste moment van voedseltekort worden minder jongen geboren. De hoge snelheid van voortplanting is wel een bijkomende reden om het dier te bestrijden.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact