Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Inhoud

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als je een woning huurt bij een SVK, kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Procedure

 • Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) huurt je woning om deze onder te verhuren en is dus zelf hoofdhuurder; bijgevolg is het SVK verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen.
 • Het SVK neemt je werk als verhuurder over en staat in voor volgende zaken:
  • de keuze van de huurder en het huurcontract;
  • de opmaak van de plaatsbeschrijving en andere administratieve taken;
  • de inning van de huur;
  • de brandverzekering;
  • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder;
  • de begeleiding van de huurder indien nodig.
 • Het SVK vraagt geen commissieloon, wel een billijke huurprijs.
 • Het SVK staat garant voor de maandelijkse stipte betaling van de huur, dus als eigenaar loop je niet het risico geen (of laattijdig) huurgeld te ontvangen of verzeild te raken in lastige en dure gerechtelijke procedures.
 • Het SVK zorgt indien nodig ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging van wanbetalingen.
 • Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige woningleegstand en eventuele opname in het leegstandsregister te vermijden.
 • Je wordt belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten.
 • Het SVK ziet toe op het onderhoud van je woning.

Meer info

Sociaal verhuurkantoor ISOM
Augustijnenlaan 28/6
2200 Herentals

T 014 49 06 89

Externe links

Naar top