Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Inhoud

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als jouw zelfredzaamheid beperkt is. Je hebt moeilijkheden met

  • je verplaatsen
  • eten bereiden en opeten
  • jezelf verzorgen en aankleden
  • jouw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen

Wat meebrengen

  • Naam en voornaam van jouw huisarts of de arts die jouw handicap opvolgt
  • Jouw token of elektronische identiteitskaart met pincode
  • Jouw eigen bankrekeningnummer
  • Een overzicht van jouw spaargelden en eventuele beleggingen.

Meer info

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Naar top